Bærekraft

OVERSIKT

Vår forpliktelse

Vi skaper en virkelig bærekraftig fremtid for oss selv og for kundene våre, uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Sammen kan vi ta ansvar for innovasjon, finne, skape og distribuere løsninger som bygger en bedre morgendag for alle.

Hver dag er vi forpliktet til å sikre bærekraften til produksjonsprosessene våre og å ivareta miljøet. Vi jobber sammen med lokalsamfunn for å sikre at områdene der vi opererer er beskyttet og for å garantere sikkerhet på arbeidsplassen.

BÆREKRAFTIG

Produksjon

Vi er forpliktet til å sikre en bærekraftig fremtid for selskapet og alle våre interessenter, uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Vi gjør dette ved å la bærekraft drive vår innovasjon og implementere løsninger som bygger en bedre fremtid for alle.

Hver dag er vi forpliktet til å forbedre bærekraften til våre produksjonsprosesser og verdikjede.Vi jobber sammen med leverandører og kunder, for å udvikle og leverer produkter, som oppfyller våre mål om å beskytte miljøet og mennesker og redusere fotavtrykket vårt.

VÅR SOSIALE AMBISJON

Mennesker

Vår sosiale ambisjon konsentrerer seg om nye 2030 forpliktelser for å forbedre våre prestasjoner innen mangfold, likhet og inkludering (DE&I), digital inkludering, styrking av lokalsamfunn, ansattes engasjement og oppkvalifisering.

Ved å ta i bruk en proaktiv tilnærming utvikler konsernet seg til en organisasjon som anerkjenner mangfold, inkludering og likestilling på alle nivåer, forpliktet til å legge til rette for å styrke kvinner.

STRATEGI OG MÅL

Styring

Vår klimaendringsambisjon søker å posisjonere Prysmian Group som en av de viktigste teknologiske aktørene i overgangen til lavkarbonenergi.

Vi har vedtatt vitenskapsbaserte mål i samsvar med kravene i Parisavtalen, som krever netto-nullutslipp mellom 2035 og 2040 for de som genereres av interne aktiviteter (Scopes 1 og 2) og innen 2050 for de som genereres av verdikjeden ( Omfang 3).

Disse målene er godkjent av Science-Based Target Initiative (SBTI).

BÆREKRAFTIGE

Produkter

En design for bærekraftsstrategi (D4S) sikrer at vår innovasjon er drevet av bærekraftshensyn. Her fokuserer vi på å bruke mer resirkulerte materialer, redusere emballasje, forlenge levetiden til produktene våre og resirkulering etter bruk.

Eco Cable er vårt miljøkonsept for lansering av kabler med lavt klimaavtrykk.

Gjennom dette får du enkel og rask tilgang til transparent vurdering og dokumentasjon for en rekke av vre mest miljøvennlige kabler.