EPD

EPD

Kundens trygghet - vår forpliktelse

Vi er åpne om vår produksjon og våre kabler. Dessuten står verdiskaping sentralt for oss. Derfor har vi valgt å investere penger og ressurser i å utarbeide miljøvaredeklarasjoner i form av EPD'er for en rekke av våre mest populære kabeltverrsnitt. 
 

EPD

Hva er en EPD?

EPD er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. 

Det er et tredjeparts verifisert og registrert dokument, med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

  • Kravene til hvordan en EPD lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III
  • En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044
  • De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land