Transmission

Koble sammen verden for å muliggjøre energiomstillingen

Koble dagens innovasjoner med morgendagens energimuligheter

Det forventes en firedobling av den fornybare kraftkapasiteten innen 2030, noe som tydelig viser hvordan verden er på vei mot avkarbonisering og energiomstilling.

I dette endrede scenarioet  har Prysmian en avgjørende rolle å spille: selskapet har posisjonert seg i forkant når det gjelder innovasjon og tilpasning til de nye markedstrendene som former kabelindustrien, og omfavner den nye vektleggingen av fornybar energiproduksjon. Konsernet muliggjør ikke bare overføring av fornybar energi, men forbedrer også kostnadseffektiviteten og bærekraften med nye kabelløsninger. Kabelløsningene våre er ryggraden i neste generasjons kraftnett og baner vei for et mer effektivt, sammenkoblet og miljøbevisst energiøkosystem.

"Connect to lead"

Vårt engasjement for energiomstillingen

Regjeringer og selskaper over hele verden har satt seg ambisiøse mål om "netto null" karbonreduksjon for å oppnå overgangen fra fossilt brensel til fornybare energikilder, og dermed redusere den presserende trusselen fra klimaendringene og dens uforutsigbare konsekvenser.
 
Denne overgangen krever et effektivt, smart og robust energinett som kan håndtere de spesielle utfordringene som følger med disse diskontinuerlige energikildene. Sammenkoblinger av kraftnett mellom land/omeråder er en stadig viktigere del av strømnettet, og gjør det mulig å koble sammen land og til og med kontinenter for å lette flyten av rimelig og ren energi over lange avstander. De er en viktig del av energiomstillingen og bidrar til implementeringen av et større, mer integrert, effektivt og bærekraftig kraftoverføringssystem. Prysmians undervannsforbindelser er laget av nye, lettere materialer og kan gå dypere under havet enn noen gang før. De underjordiske høyspenningsforbindelsene våre kan transportere strøm mer effektivt over lange avstander fra der energien produseres (som havvindparker) til der den forbrukes.
 

Prosjektledelse og -gjennomføring

Vi bryter ny mark innen levering av kabelprosjekter

Vi har en solid og effektiv tilnærming til prosjektledelse som er uten sidestykke, og som maksimerer kapasiteten og kompetansen til våre kvalifiserte team og enkeltpersoner, i kombinasjon med konsernets omfattende produksjonskapasitet og installasjonsutstyr.
Vi leverer nøkkelferdige prosjekter for bygging av underjordiske og undersjøiske kraftforbindelser for høyspenningsforbindelser og havvindparker.
Med vår flåte av kabelleggingsfartøyer - Leonardo da Vinci, Barbarossa, Cable Enterprise, Ulisse, Giulio Verne og Monna Lisa (som skal settes i kommersiell drift tidlig i 2025) - kan vi installere sjøkabler over hele verden, fra grunt vann til dybder på opptil 3000 meter.
Vi kombinerer både den omfattende erfaringen som er viktig i denne sektoren, og banebrytende løsninger for å realisere de undersjøiske forbindelsene kundene våre trenger.

Muliggjør energiomstillingen

Klimaendringene er den største globale utfordringen som samfunnet står overfor i dag. En betydelig avkarbonisering må oppnås for å takle dette problemet. Den kollektive responsen har vært en oppfordring til utvidelse og integrering av fornybar energi. Dette whitepaperet illustrerer megatrendene i energiomstillingen, forklarer hvordan effektive, smarte og grønne kraftnett er avgjørende for å lykkes i denne prosessen, og beskriver hvordan Prysmian Group kan være en "game changer" i dette scenariet.

Transmisjon

Utforsk mer


HV-SUBMARINE

Høyspent- og undersjøisk kraftoverføring

Finn ut mer
CAPABILITIES

Installasjonskapasitet og undervannsløsninger

Finn ut mer
power-distribution

Kraftdistribusjon

Finn ut mer