CPR

Kabler til fast installation

Standard EN 50575 definerer kablenes yteevne, med hensyn til reaktion ved brann under Byggevareforordningen - Construction Product Regulation (CPR). 

Kravet om CPR test og merkning gjelder alle kabler for fast installasjon - i likhet med halogenfrie og brannsikre kabler. Konkret innebærer forordningen at alle kabler som installeres i en bygning, skal CE-merkes i henhold til et definert klassifiseringssystem og testmetoder for dette formålet.

Brannsikre kabler skal imidlertid fortsatt testes og klassifiseres i henhold til gjeldende nasjonal praksis og standarder.

Overholder kablene CPR

Elektriske kabler utgjør livsnerven i en bygning. Det er hvis de jobber som forventet. Men siden kabler pleier å se like ut, er det ikke nok bare å anta at de alle fungerer på samme måte.

Så vårt råd er: vær forsiktig og sjekk. Det er installatøren eller entreprenørens ansvar at sikkerheten er i orden for de elektriske kablene som er installert i en bygning. For eksempel kan en underkabel føre til at lysene går ut, men det utgjør også en alvorlig fare både under installasjonen, men også i løpet av levetiden. Omtrent 27% av alle elektriske branner i EU kan tilskrives feil kabler. Ifølge CPR skal alle kabelprodukter for fast installasjon klart angi designstandard og brannklasse for materialets ytelse ved brann. I tillegg må en DoP- eller ytelseserklæring og DoC-overensstemmelseserklæring inngå.

Spot en dårlig kabel

På toppen av listen over risikable kabelprodukter er de der hvor for lite kobber brukes i lederen. Redusere kobberinnhold er en rask måte for produsenten å spare penger, men det er risikabelt. Hvis lederen er mindre enn den burde være, eller hvis kobberet er kombinert med andre metaller som aluminium eller stål, er det fare for at kabelen lett blir overbelastet eller overopphetet, noe som medfører støt, kortslutning eller i verste fall brann.

Tykkelsen på isolasjonen og ytre skallet kan også forårsake sikkerhetsproblemer. Her igjen er risikable kabelprodukter de som bruker for lite isolasjon eller jakke materiale. Kappe og isolasjon kan også enkelt bli sprø og smuldre over tid hvis dårlige materialer har blitt brukt, hvor kobberlederen er utsatt for elektrisk støt, kortslutning eller brann.

Alternativt kan det bety at kabler ikke fungerer ordentlig ved visse temperaturer.Det er konstruktørstandarden til kabelen som er oppgitt på DoP (Performance Declaration), som spesifiserer minimumstykkelsen på lederen, isolasjonen og ytre skallet. Her er noen få forskjellige eksempler på minimumstykkelsen i henhold til standardstandarder.

 

 
Kabeltype Kabel tverrsnitt mm² Kabel kontruksjonsnorm Minimum isolasjonstykkelse mm Minimum kappetykkelse mm
Lett installasjon 300/500V 1,5 HD604 0,8 1,4
Lett installasjon 300/500 V 1,5 EN 50363 0,8 1,4
Lett installasjon 300/500 V 1,5 VDE 0276-604 0,7 1,2

Brannklasser

Brannverdier fra B til E  Kabler kan klassifiseres fra B2 til E. Dette gjøres ved bruk av brannprøver som måler flammespredning og varmeutvikling. I tillegg til disse to parametrene vil det også være ytterligere underkriterier for røykutvikling, brannfarlige dråper og utvikling av brannsyre. Sammen er en total oversikt over sikkerhetsnivået til kabelen opprettet i henhold til de definerte ytelsesklassene.

 

 

Tre sub-klassifikationer

SUB KLASSIFIKASJONER GJELDER KUN AV

KLASS B1, B2, C OG D KABEL

s Røykutvikling

d Brannfarlige dråper og partikaleren

s Syreutvikling

Merk at klasse E-kabler ikke er testet i henhold til noen underklassifiseringer.

 

 

 

 

 

RØYKUTVIKLING (EN 50399/61034))

 • s1 Lav røykgenerering
 • 1a s1 med> 80% utslipp
 • s1b s1 med> 60 <80% utslipp
 • s2 Gjennomsnittlig røykutvikling
 • s3 Ingen av de ovennevnte

BRANNFARE DRÅPER (EN 50399)

 • d0 Ingen brannfarlige dråper / partikler
 • d1 10 sek. brannfarlige dråper / partikler
 • d2 Ingen av de ovennevnte

SYREUTVIKLING(EN 60754-2)

 • a1 Lavt oksygen <2,5 μS / mm, pH> 4.3
 • a2 Medium syre <10 μS / mm, pH> 4.3
 • a3 Ingen av de ovennevnte

 

En del av EU's CE-merkning

CE-merkingen av et produkt må vises på en synlig, lesbar og langvarig måte med all nødvendig informasjon. CE-merket kan kun brukes hvis en tilsvarende DoP er tilgjengelig online. CE-merkingen må brukes i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008.

Nyttig å vite...

 

Maksimal ledertemperatur

Indikerer maksimal ledertemperatur under kontinuerlig drift.

QR-kode

Ved å skanne QR-koden med en smarttelefon, kan databladet lastes ned.

Strekkode

Angir produsentens 13-sifrede EAN-varenummer, både som strekkode og nummer.

 

 

 

 

 

 

 

 

CE-merket

Vist med ID-nummer (2652) på instansen som har testet og CE-godkjent kabelen.

Produksjonssted

Indikerer hvilken av konsernets fabrikker som har produsert den aktuelle kabelen, inkl. år med merking.

DoP nummer

Prestasjonserklæringen er oppgitt som et siffersifret nummer med utstedelsesåret.

Brannklasse

Reaksjon på brann indikerer kabelens brannklassifisering i henhold til HLR og referanse til standard EN 50575: 2014.

Produktidentifikasjon

Angir produktnavn, tverrsnitt, lengde og referansenummer.

Applikasjon

Generell applikasjonsformål i henhold til EN 50575: 2014, for eksempel installasjonskabel eller gummikabel etc.

 

VEILEDNING

EuropaCable

Prysmian Group støtter opp om EuropaCables kommunikasjonskampanje for økt oppmerksomhet om overholdelse av CPR. 

Som bransjeforening for europeiske kabel- og ledningsprodusenter mener EuropaCable at CPR utbredelse og kjennskap er den mest effektive måten å presisere lovmessige krav, for å sikre at sikkerhetsstandarder blir oppfylt. 
Les mer på EuropaCables hjemmeside: