Privacy Policy

Prysmian Group personvern policy

Disse retningslinjene tar sikte på å illustrere midler og formål med behandling av personlig data utført av Prysmian Group Norge AS, i kraft av kvalitet og kontroll av data (heretter kalt "Controller" eller "Selskapet") i forbindelse med og gjennom nettstedet www.prysmiangroup.no (heretter referert til som "Nettsiden").

Vær oppmerksom på at denne policyen gjelder for alle som navigerer og/eller bruker Nettstedet, eller på annen måte samhandler med innholdet og tjenestene som er tilgjengelige via nettstedet (heretter kalt "brukeren").

Behandingen av personopplysninger fra brukerne vil foregå i full overensstemmelse med gjeldende lovgivning om databeskyttelse, inkludert forskriften (EU) 2016/679 ("GDPR") 

 

1. OMDIRIGERE TIL ANDRE NETTSIDER

Nettstedet inneholder lenker som lar deg koble til andre nettsteder som kjøres både av andre selskaper i Prysmian Group-konsernet og av tredjeparter. Selskapet påtar seg intet ansvar for behandling av personopplysninger som kan skje gjennom og/eller i forbindelse med tredjeparts nettsteder.

Derfor må hver bruker som får tilgang til slike nettsider og/eller sosiale plattformer via nettstedet, lese nøye relevante retningslinjer for personvern for å bedre forstå hvordan personopplysningene blir behandlet av tredjeparter som, som autonome kontrollører, skal levere og administrere slike nettsteder.

 

2. KATEGORIER PERSONLIGE DATA SOM LAGRES

(A) Trafikkdata

Datasystemene og programvareprosedyrene som brukes til å betjene denne nettsiden, må i løpet av normal drift skaffe seg noen personlige data hvis overføring er implisitt ved bruk av Internett-kommunikasjonsprotokoller.

Denne kategorien av data inkluderer: IP-adresser, nettlesertype, operativsystem, domenenavnet og nettstedadressene du er logget inn eller ut av, informasjonen på sider besøkt av brukeren på nettstedet, tidspunktet for tilgang, tidsperiode for brukerens bor på en enkelt side, den interne sti analysen og andre parametere angående brukerens operativsystem og datamiljø.

Disse tekniske/IT-dataene samles inn og brukes kun på en aggregert og ikke umiddelbart identifiserbar måte og kan brukes til å fastslå forpliktelser i tilfelle hypotetiske forbrytelser begått innen eller mot nettsiden eller på anmodning fra kompetente myndigheter.

(B) Personopplysninger levert direkte fra Bruker

Det er få deler av nettstedet (for eksempel nyhetsbrev abonnement) som er rettet mot å samle bare de personlige dataene som brukeren ønsker å dele med selskapet. Det er fortsatt forstått at Selskapet i dette tilfellet må samle inn dataene som er oppgitt av brukeren for å oppfylle de mottatte forespørsler. Følgelig, hvis brukeren foretrekker at Selskapet ikke samler hans/hennes personopplysninger, kan han eller hun la være å sende noen forespørsel.

Uansett, vil Brukeren alltid være velkommen, etter å ha lest denne policyen for å forstå i detalj hvordan og for hvilke formål deres personopplysninger skal behandles av selskapet, til å dele sine egne data ved å fylle ut de spesifikke skjemaene tilgjengelig på nettstedet.

 

3. FORMÅLENE FOR BEHANDLINGEN

Nettstedet er designet med hovedmålet å gi informasjon - og dermed som et interaktivt vindu - om aktiviteter, produkter og tjenester som tilbys av selskapene som tilhører Prysmian Group-konsernet. Dette er grunnen til at det i de fleste tilfeller ikke er nødvendig å samle Brukerens personopplysninger.

Under alle omstendigheter er nettstedet i henhold til prinsippene fastsatt av GDPR også satt for å minimere innsamlingen av personopplysninger, samt å ekskludere behandling av slike data i alle tilfeller når formålene som er beskrevet i det følgende, kan oppnås med forskjellige betyr og / eller av anonyme data.

Dine personopplysninger behandles av Selskapet med det ene formål:

a) tillater en riktig navigering på nettsiden

b) la brukerne bedre utforske og få mer informasjon om virksomheten, tjenestene og produktene som tilbys av selskapet

c) svare på og oppfylle brukernes forespørsler

d) å drive rekrutteringsprosessen og samle CVene levert via Nettstedet;

e) å overholde forpliktelsene som er fastsatt i gjeldende lover og/eller forespørsler eller ordre fra kompetente myndigheter

f) levere salgsfremmende nyhetsbrev vedrørende produkter og tjenester i selskapet.

Skulle dataene bli samlet inn i fremtiden også for andre formål enn de som er beskrevet ovenfor, vil det være Selskapets plikt å på den ene siden gi tilstrekkelig informasjon til Brukeren om slike nye formål for å muliggjøre åpenhet og brukerbevissthet og, på den annen side, sørge for at det finnes et gyldig juridisk grunnlag (for eksempel brukerens samtykke), der det er nødvendig, for å gjennomføre den aktuelle behandlingen.

 

4. JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Brukerens levering av personopplysninger - med mindre annet er nevnt - er valgfritt, men det må fremheves at i tilfelle avslag på å gjøre noen data tilgjengelig for selskapet, kan det være umulig å oppfylle brukerens forespørsel eller gi bestemte spesifikke tjenester (for eksempel nyhetsbrevet).

Behandlingsaktivitetene som er oppført fra a) til e) ovenfor krever ikke innhenting av Brukerens samtykke, da de er basert på ulike rettslige grunner, dvs. behovet for å utføre og levere de tjenestene som er blitt forespurt av Brukeren direkte og behovet for å sikre overholdelse av en juridisk forpliktelse som gjelder for Selskapet.

På den annen side, dersom det skal sendes salgsfremmende nyhetsbrev, krever dette Brukerens registrering, da selskapet ikke vil kunne levere denne form for kommunikasjon uten brukerens tidligere spesifikke samtykke.

 

5. METODER FOR BEHANDLING OG DATASIKKERHET

Personopplysningene samles og behandles lovlig og rettferdig, for de ovennevnte formål og i samsvar med de grunnleggende prinsippene som er fastsatt i gjeldende lovgivning.

Behandlingsoperasjoner kan foregå både manuelt og elektronisk, eller ved hjelp av informasjonsteknologiske verktøy, alltid under tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer dataens sikkerhet og konfidensialitet, særlig med tanke på å redusere risikoen for utilsiktet eller ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert offentliggjøring av eller uautorisert tilgang til personopplysningene eller, mer generelt, behandling som ikke er i samsvar med formålet med samlingen.

Behandlingen vil bli utført under tilsynsmyndighetens autoritet bare av de fagpersoner som har blitt behørig autorisert til å få tilgang til og behandle dataene i samsvar med instruksjonene gitt av selskapet og gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse.

 

6. KOMMUNIKASJON TIL TREDJEPARTER

Personopplysningene som samles inn via Nettstedet, blir ikke delt eller formidlet til tredjeparter, med mindre det er bestemt av brukeren.

Skulle dataene bli gjort tilgjengelig av selskapet til tredjepartsleverandører eller partnere (for eksempel tjenesteleverandører, postleverandører, vertsleverandører, IT-bedrifter, kommunikasjonsbyråer) for å gjøre det mulig for dem å utføre bestemte tjenester som er knyttet til eller nødvendig for å oppfylle av de formål som er nevnt ovenfor, vil det være Selskapets ansvar å utnevne slike tredjeparter som dataprosessor på grunn av deres kapasitet, erfaring og pålitelighet og gi dem spesifikke instruksjoner angående datasikkerheten. Den oppdaterte listen over utnevnte dataprosessorer kan når som helst nås ved å sende en skriftlig forespørsel til selskapet, som angitt nedenfor.

Imidlertid må brukernes personopplysninger formidles til tredjeparter, for eksempel offentlige eller rettslige myndigheter, for å overholde bindende ordrer og forespørsler, samt med gjeldende lovbestemmelser.

 

7. DATA RETENSJON

Personlige data innsamlet av Nettstedet skal ikke oppbevares lengre enn nødvendig, i et format som tillater Brukerens identifikasjon, for å oppfylle formålene som dataene er opprinnelig samlet inn, og under alle omstendigheter innenfor de tidsfrister som er angitt i gjeldende lover og forskrifter , samt å håndheve eller beskytte Selskapets rettigheter (i samsvar med oppbevaringsperioder og vedtekter for begrensninger fastsatt av loven), om nødvendig.

Når det ikke lenger er nødvendig i henhold til ovenstående, blir dataene kansellert eller anonymisert.

 

8. COOKIES/INFORMASJONSKAPSLER (KRYSSREFERANSE)

For å få mer detaljert informasjon om installasjon og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet, vennligst se gjeldende Cookie-policy.

 

9. OVERFØRSEL AV DATA UTENLANDS

Gitt den internasjonale karakteren av Selskapets forretningsvirksomhet, vil dataene bli overført og så behandlet i utlandet, for de eneste formålene som er beskrevet ovenfor, av selskapene tilhørende Prysmian Group-konsernet som er etablert både innenfor og utenfor EUs territorium.

I alle tilfeller når dataene blir overført til ikke-EU-land, vil den aktuelle overføringen være underlagt spesifikke databeskyttelsesgarantier, slik det er påkrevet av loven, f.eks. gjennom vedtak av standardmodellklausuler som godkjent av EU-kommisjonen eller andre tilsvarende sikkerhetstiltak.

 

10. BRUKERENS RETTIGHETER

Brukeren kan når som helst utøve sine rettigheter, inkludert:

a) få tilgang til hans/hennes personopplysninger, få bevis på de formål som Selskapet har forfulgt, hvilke kategorier av data som er involvert, hvilke mottakere som kan se deres opplysninger, gyldig lagringsperiode, eksistensen av automatiserte beslutningsprosesser;

b) få rettet opp ukorrekte personopplysninger umiddelbart;

c) få slettet hans/hennes data i de tilfellene som er fastsatt av loven;

d) oppnå restriksjoner for behandling, hvor det er mulig;

e) be om å få dataene overført fra Selskapet, dvs. mottak av dem i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, også for overføring av slike data til et annet selskap uten hindring av selskapet i alle situasjoner hvor det er nødvendig etter loven i kraft;

f) klage til den kompetente tilsynsmyndigheten;

For å utøve disse rettighetene, eller for ytterligere opplysninger og/eller forklaringer, vennligst send en epost til [email protected].

 

11. DATA CONTROLLER

Datakontrollanten er Prysmian S.p.A. - et selskap som er behørig innlemmet i italiensk lov, med hovedkontor på Via Chiese 6 - 20126 Milano (Italia).

Selskapets databeskyttelsesansvarlig kan kontaktes ved å skrive til [email protected].

 

12. OPPDATERING AV PERSONVERN POLICY

Selskpet har rett til å endre og/eller integrere denne personvernpolitikken over tid for å overholde ny lovbestemmelse og/eller inkludere nye tjenester. Derfor inviteres Brukere til å besøke denne siden regelmessig.

Nedenfor vises datoen da den siste versjonen av denne policyen er lastet opp.

 

Sist oppdatert: 22.05.2018