Styring

OVERSIKT

Vår forpliktelse

Vi skaper en virkelig bærekraftig fremtid for oss selv og for kundene våre, uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Sammen kan vi ta ansvar for innovasjon, finne, skape og distribuere løsninger som bygger en bedre morgendag for alle.

Hver dag er vi forpliktet til å sikre bærekraften til produksjonsprosessene våre og å ivareta miljøet. Vi jobber sammen med lokalsamfunn for å sikre at områdene der vi opererer er beskyttet og for å garantere sikkerhet på arbeidsplassen.

FNs Global Compact-erklæring

Prysmian Group følger FNs Global Compact, hvis prinsipper og ånd gjenspeiles i gruppens kultur, verdier og praksis. Environmental, Social and Governance (ESG) verdier er dypt forankret i konsernets DNA, og inspirerer dets strategiske prioriteringer og påvirker daglig atferd.

ungcs

Bærekraftsrapport 2021

Dette er det sjette året av vår bærekraftsrapport, en konsolidert avsløring av fakta og statistikk, med spesifikk referanse til miljømessige, sosiale og personalrelaterte spørsmål, respekt for menneskerettigheter og kampen mot bestikkelser og korrupsjon. Dokumentet er utarbeidet i henhold til GRI Sustainability Reporting Standards; vi har rapportert vår innsats på flere felt, fra beskyttelse av miljøet og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, til forretningsetikk og integritet.

 

LAST NED RAPPORTEN

sustainability-report

VÅRT ENGASJEMENT

Mangfold og inkludering

Som en gruppe med et internasjonalt fotavtrykk er vi dypt bevisste på vårt ansvar for å skape et inkluderende miljø som omfatter alle former for mangfold. Vi har en kultur for deling, samarbeid, åpenhet og åpenhet: vi overvåker konsekvent utviklingen vår på disse områdene.

Hver av våre medarbeidere har en unik kompetanse, perspektiv og kapasitet som de tilfører virksomheten. Vi oppfordrer dem til å sette sitt preg på Prysmian Group ved å anerkjenne den essensielle rollen de spiller både i selskapet og i verden.