Misjon, visjon og v erdier

Misjon

Vi tilbyr kundene våre overlegne kabelløsninger basert på toppmoderne teknologi og konsekvent fremragende utførelse. Vi har et godt omdømme takket være vår ytelse og innovasjon, hvilket hjelper oss med å levere bærekraftig vekst og fortjeneste.

Men vi ønsker ikke bare å gjøre gode forretninger. Vi vil også være gode å gjøre forretninger med. Derfor er verdiene våre så viktige for oss. Det vi gjør, og måten vi gjør det på, er en mulighet til å vise at vi er stolte av arbeidet vårt.

MISSION

Visjon

Energi og informasjon bidrar til samfunnsutvikling. Derfor er det så viktig at de alltid er tilgjengelige, og at de leveres på en effektiv og bærekraftig måte. Uansett hvem kunden er. Uansett hvor de befinner seg. Uansett hvor krevende omgivelser de opererer i.

Vi har forpliktet oss til å holde kontakten med dem. Hver dag har vi alle muligheten til å sette visjonen vår ut i livet gjennom det vi gjør. Uansett hvor store eller små de daglige handlingene våre er, bygger de seg opp over tid og hjelper oss med å oppfylle oppdraget vårt.

VISION

Verdier

Vår globale arbeidsstyrke verdsettes for sin kunnskap, kompetanse og ekspertise. Hver og en av oss er unike, men vi er forent i vårt ønske om å lykkes og styres av våre felles verdier - "Drive, Trust, Simplicity".
Vi har en indre drivkraft og besluttsomhet - vi får ting til å skje. Vi respekterer det hver enkelt bidrar med, vi stoler på hverandre og holder det vi sier. Vi har som mål å gjøre ting enkelt.

VALUES