Prysmian Group scorer 87 poeng på DJSI

prysmian.categories: Corporate  Sustainability 

Dow Jones Sustainability World Index for 2021

17/11/2021 - 12:00 AM

Prysmian Group scorer 87 poeng på Dow Jones Sustainability World Index til 2021 i kategorien Electrical Components & Equipments (ELQ), ifølge den årlige gjennomgangen utført av S&P Global CSA i 2021.  Prysmian er den eneste kabelprodusenten som er inkludert i den globale bærekraftindeksen som dekker over 5300 selskaper.

"Vi er veldig stolte av denne viktige prestasjonen, som anerkjenner vår forpliktelse til å stadig forbedre bærekraften i vår virksomhet, forsyningskjede og organisasjon. Bærekraft er også integrert som en grunnleggende del av vår strategi for forretningsvekst. Vi er opptatt av å støtte overgangen til fornybare energiressurser og en digitalisert verden ved å tilby de mest avanserte kablene og optisk fiberteknologi for strømnett og telekommunikasjonsnettverk", kommenterte Valerio Battista CEO i Prysmian Group.

Prysmian Group vet at bærekraft og innovasjon henger sammen. Derfor har konsernet startet en omfattende innovasjonsinnsats med blant annet analyse av produktenes karbonavtrykk, økt fokus på fabrikkenes sirkulære økonomi og utvikling av materialer og prosesser med lavere karbonutslipp.

Prysmian Groups nye mål for å redusere CO2-utslippene ble nylig godkjent av Science Based Targets initiativet (SBTi), og for dette forplikter Prysmian Group seg til å redusere klimagassutslippene fra scope 1 & 2 med 46 % til 2030 (sammenlignet med en basislinje fra 2019). Konsernet forplikter seg videre til å redusere. Klimagassutslipp fra scope 3. med 21 % til 2030. Konsernets nullutslippsmål for scope 1 & 2 er også fremskyndet til 2035.

Den 23. november 2021 lanserer Prysmian sin årlige Sustainability Day med 3 interaktive nettverkssteder for sine kunder, aksjonærer og andre interessenter for å få tilbakemelding på konsernets bærekraftstrategi. Gruppen har nådd sine bærekrafts-mål ved å samarbeide med alle disse partiene, og for dette er det viktig at vi alle er på samme side. Derfor er interessentengasjement en sentral del av Prysmian Groups bærekraftstrategi.