Ny tunnelkabel kan redde liv i norske tunneler

Draka Norsk Kabel har utviklet en brannbeskyttet kabel som vil fungere i minst 3 timer ved 1000 grader

03/05/2018 - 12:00 AM

Draka Norsk Kabel tilbyr nå markedet en ny funksjonssikker kabel til bruk i tunneler. Kabelen er brannbeskyttet og vil fungere i minst 3 timer i en brann med temperaturer opp til 1000°C. Dette gjør at sikkerhetssystemet i tunnelen fungerer i opp til tre timer ved en tunnelbrann.

Kabelen, som har fått navnet ATNL (armert tunnelkabel), fungerer normalt i minst tre timer ved en brannsituasjon, noe som betyr at sikkerhetssystemet i tunnelen fungerer lenger.

 

– Fordi det tar lenger tid før strømmen kortslutter eller brytes, vil sikkerhetssystemer som kommunikasjon, overvåking, nødlys, samt vifter og røykavtrekk fortsette å fungere selv om det bryter ut brann i tunnelen. Det vil igjen kunne gjøre jobben enklere for nødetatene å evakuere ved nødsituasjoner og ikke minst sikre selvredding som er hovedprinsippet i norske tuneller, sier utviklingsdirektør hos Draka Norsk Kabel, Geir Foss-Pedersen.

 

Tett samarbeid med vegvesenet og konsulenter
Etter brannene i Gudvangatunnelen og i Oslofjordtunnelen har spørsmål om sikkerhet i norske tunneler blitt aktualisert, og erfaringen etter disse brannene gjorde at Draka Norsk Kabel, i tett dialog med Electronova og Statens vegvesen, ønsket å utvikle en ny og mer brannsikker tunnelkabel enn det som er tilgjengelig på markedet i dag. Forarbeidet med å utvikle den nye kabelen startet i 2016, og i 2017 ble kabelen tilgjengelig for markedet.

– Det er i dag ikke et krav om funksjonssikre tunnelkabler opp til 1000°C, men etterspørselen er der, da særlig i forhold til rehabilitering av gamle tunneler, samt for lange og undersjøiske tunneler. Vi har også teknologi til å lage tunnelkabler opp til 1200°C, men dette vil da bli svært kostbare kabler. I diskusjonen med Statens Vegvesen og Electronova havnet vi derfor på 1000°C, forklarer Foss-Pedersen.

 

Draka jobber hele tiden med å utvikle sitt utvalg av kabler slik at de kan ligge helt i front på produktutvalg. De er derfor stolte av å kunne tilby markedet et nytt og norskprodusert produkt.


­– Det er moro at vi har kompetansen til å kunne utvikle og produsere et slikt produkt her i Norge. I utviklingen av ATNL brukte vi kompetansen vi allerede har på å produsere kabler til olje- og gassbransjen.

 

Svært godt mottatt
Salget av ATNL-kabelen startet i 2017, og det nye produktet har blitt godt mottatt i markedet.

– Både Statens vegvesen og konsulenter vi har vært i kontakt med er svært positive til produktet, sier Roger Nilsen, regionansvarlig selger for sørøst med ansvar for samferdsel.

 

Statens vegvesen jobber i disse dager med å rehabilitere eldre tunneler over hele landet slik at de skal innfri kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. I rehabiliteringen av Baneheia- og Oddernes-tunnelene i Kristiansand byttes nå gamle kabler ut med nyheten ATNL.
 

– I nye tunnelprosjekter kan kablene gjemmes bak tykke skall og betong, mens de i eldre tunneler ligger synlig på kabelstiger. Det er da ATNL er et ideelt produkt å bruke her, sier Nilsen.

Positive til nyutviklet tunnelkabel

Ingeniørselskapet Electronova er ledende i Norge innen blant annet elektroteknisk rådgiving og prosjektering av samferdselsanlegg. De er svært positive til den nyutviklede kabelen fra Draka.

– Kabler som tåler over 1000 grader vil bli vurdert på rehabiliteringsprosjekter fremover. Vi er ikke i posisjon til å velge leverandører, men i våre beskrivelser vil vi anbefale å benytte kabler som tåler 1000 grader til sikkerhetsinstallasjoner ved rehabiliteringsprosjekter hvor brannsikker forlegning ikke er mulig, sier Trond E. Kristiansen, daglig leder og disiplinansvarlig for samferdsel.

 
– Hvordan opplever dere Draka Norsk Kabel som leverandør av kabler til det norske tunnelmarkedet?

– Vi opplever Draka som en seriøs aktør som leverer gode produkter iht. spesifikasjonene i kontrakter og som er samarbeidsvillige i prosjekteringsfasen.