Grønt strømforbruk

OVERSIGT

Fornybare energikilder

Grønn kraft er strøm produsert fra fornybare energikilder som f.eks vindkraft, vannkraft, solenergi og biomasse. Felles for disse energikildene er, at de slipper ut minimalt med CO2 sammenlignet med fossile energikilder som kull og gass.

HVAD ER ET

GoO-sertifikat

Et GoO-sertifikat (Guarantee of Origin) er en opprinnelsesgaranti definert i henhold til EU-lovgivningen (2009/28 VE-direktivet) som definerer elektrisitet fra fornybare energikilder.

Den fornybare energien kan imidlertid ikke styres direkte fra produsent til individuelle strømkunder eller fabrikkanlegg, da all produsert strøm føres inn i et felles strømnett.

Det vi kjøper er opprinnelsessertifikater som garanterer at energiforbruket vårt kommer fra CO2-fri strømproduksjon.

VED 9 FABRIKER I NORD-EUROPA

Grønn strøm siden 2017

Siden 2017 har Prysmian Groups 9 fabrikker i Nord-Europa kjøpt GoO-sertifikater for å dekke 100 % av deres årlige strømforbruk* (ikke inkludert gass, diesel, bensin, LPG eller oppvarming).

Alle kabler fra disse fabrikkene produseres dermed med grønn strøm:

  • Nässjö (Sverige)
  • Drammen (Norge)
  • Pikkala (Finland)
  • Oulu (Finland)
  • Delft (Nederland) opp til 400 kV kabler og komponenter
  • Emmen (Holland) LV kabler og komponenter
  • Einhoven (Holland) fiberkabler
  • Nieuw-Bergen (Nederland)
  • Keila (Estland)

GoO-sertifikater

Keila - Estland

Nässjo - Sverige

Drammen - Norge

Pikkala + Oulu - Finland

Draka - Holland

Prysmian - Holland

Keila - Estland

Nässjö - Sverige

Drammen - Norge

Pikkala + Oulo - Finland

Draka + Prysmian - Holland

Keila - Estland

Nässjö - Sverige

Drammen - Norge

Pikkala + Oulo - Finland

Draka + Prysmian - Holland

Keila - Estand

Nässjö - Sverige

Drammen - Norge

Pikkala + Oulu - Finland

Draka + Prysmian - Holland

Keila - Estland

Nässjö - Sverige

Drammen - Norge

Pikkala + Oulu - Finland

Draka + Prysmian - Holland

Keila - Estland

Nässjö - Sverige

Drammen - Norge

Pikkala + Oulu - Finland

Draka + Prysmian - Holland

Albertslund - Danmark

Keila - Estland

Nässjö - Sverige

Drammen - Norge

Pikkala + Oulu - Finland

Draka + Prysmian - Holland

Albertslund - Danmark