Børsnoteret selskap

OVERSIKT

Hva betyr det for oss å være et offentlig selskap?

Å være et børsnotert selskap med en bred aksjonærbase eid av institusjonelle investorer og uten en majoritetsaksjonær er en grunnleggende del av vår identitet.

Dette krever at styret utvikler en god dialog med aksjonærene og andre interessenter i kombinasjon med en transparent, meritokratisk og etisk atferd som er integrert i hele organisasjonen og den daglige driften.

Vi tar ansvar for å tilpasse oss og prestere i forkant av markedet, og mener at dette tankesettet sikrer et nært og tillitsfullt forhold til våre aksjonærer og kunder.

INVESTORER I 2022

Eierskap etter type og geografi

          investoer-44

investor-3-circles

ESG

Et offentlig selskap med fokus på ESG

Prysmian Group er et offentlig selskap med 100 % fri flytende kapital uten en majoritetsaksjonær. Selskapet ble i 2007 notert på børsen i Milano.

Siden 2019 har det vært en økende interesse fra investorer med fokus på ESG. Disse utgjorde i 2022 48% av alle institusjonelle investorer, mot 44% i 2021 og 13% i 2019. I tillegg er 71% av selskapets kapital. eid av aksjonærer med en GARP-strategi (Growth as Reasonable Price).

Hele 67 % av styret i Prysmian Group består av eksterne og selvstendig næringsdrivende medlemmer, hvorav 42 % er kvinner.

Green-growth-370

ESG

Fullt integrert

På styrenivå ledes bærekraftskomiteen av tre uavhengige styremedlemmer, som har i oppgave å overvåke konsernets rangering på ESG-indekser, komme med forslag til styret og godkjenne publisering av den årlige konsoliderte ikke-finansielle bærekraftsrapporten.

På ledernivå definerer og implementerer en Sustainability Steering Committee, under ledelse av Chief Operating Officer (COO), strategien på tvers av 10 selskapsfunksjoner. Styringsgruppen møtes jevnlig for diskutere strategiske bærekraftsprioriteringer, fremdriften av handlingsplanen (Scorecard) og implementeringen av den. Strategiske mål implementeres på bedriftsnivå og er integrert i lokale retningslinjer - og alle daglige aktiviteter.

En Diversity, Equity & Inclusion Committee har også i oppgave å definere selskapets mangfold og inkluderingsmål, samt overvåke fremdriften av dette. 

Sustanability-370