Operativ drift

Vi lager ikke bare noe. Vi lager noe ekstraordinært.

Produksjon er sentralt i selskapet og gjør oss i stand til å levere kvalitetsprodukter til våre kunder på daglig basis. En dyp forståelse av kundenes behov gjør oss også i stand til å yte en eksepsjonell service fra start til slutt.

Vi har revolusjonert måten vi jobber på for å sikre fremtidige prosesser og produksjonsmetoder, slik at vi kan levere bedre kvalitet, kompetanse og verdi til våre kunder.

Vi har forpliktet oss til høy kvalitet, effektivitet og medarbeiderengasjement. Til dette formålet har vi utviklet og introdusert en operasjonell strategi som styrer produksjonen vår.

 

DRIFT

Smarte prosesser

Et av de kritiske aspektene for vår suksess er fabrikkpålitelighet. Derfor bruker vi en prosess som har som mål å gjøre planlegging og produksjon mer pålitelig – spesielt med tanke på mengder og timing.

Dette gjøres ved å systematisk overvåke lagernivåer (råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter), for å forbedre kvaliteten og effektiviteten i hele forsyningskjeden.

Vi er fokusert på fortreffelighet, effektivitet og tilpasning på tvers av selskapet. Gjennom innføring av smarte prosesser og opplæring sikrer vi fremtiden vår, og kan betjene våre kunder på best mulig måte.

Industry-4-370
Lokationer

108 fabrikker globalt

24

Nord-amerika

13

Latin-amerika

56

EMEA

15

APAC

STRATEGI

Fast Forward Operations

Fast Forward Operations er programmet vi har etablert for å implementere Prysmians industrielle strategi. 

Strategien er todelt. På den ene siden konsentrerer vi oss om å produsere spesialprodukter med høyest teknologisk verdi i et begrenset antall anlegg, for å utnytte stordriftsfordeler. På den andre siden konsentrerer vi oss om å produsere standardprodukter enda mer effektivt, og utnytter vår omfattende globale tilstedeværelse for å minimere distribusjonskostnadene.

FAST-FORWARD

Such cohesion will help our company to grow, but most importantly, will benefit our customers, employees and shareholders.

Fast Forward is at the heart of our operations strategy. It draws together new and existing initiatives with a focus on increased value for the customer. How will it achieve this? By promoting speed and adaptation across three main areas:

  1. People – training and the creation of a Good Practice Network
  2. Production resources – cost efficiency, lean and simple production, product quality
  3. Production technology – Factory 4.0

Increasingly, this is a critical factor in our product and service delivery, and will help put us ahead of our competition. At each stage, we want to offer our customers the best-in-class, fast. Starting with the swift identification of their exact needs and supported by on-time delivery of tailored high-quality products and solutions, backed up by the guarantee of prompt management of any critical situations. We won’t stop there. We are also streamlining decision-making processes across the board, enabling us to manoeuvre more effectively in response to market demand.

As well as providing a rapid service, our Fast Forward strategy will also enhance our capability to adapt our service and supply chain according to market fluctuation and customer needs. Agility is key in managing customer requirements and to that end we are investing in large, modern centres of excellence to capacitate that demand, both regionally and internationally.

 

“The bulk of the work concerned costs and work efficiency that would minimise costs and maximise asset utilisation in order to serve our customers and meet our growth objectives.”

Daniel Blais,
Operations Director North America

Furthermore, a series of professional training courses are teaching people how to improve the manufacturing chain using the Lean Six Sigma principles. A special 6-person LSS team travels around the globe every year to teach people the techniques to improve specific aspects within plants, like material efficiency, service level, capacity increase.

In order to develop our ability to deliver fast, flexible service, we are investing in our human capital. Professional training courses that strengthen the leadership skill and technical abilities of our people are a key focus for us. We want to empower our workforce to continue creating customer-centric products and services. To this end we have launched the Good Practice Network, as well as two important training initiatives:

  1. The Manufacturing Academy
  2. The Make It Programme

You can read more about both of these in more detail.